จำนวนอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป ปี 2558-2560

จำนวนอุบัติการณ์ E ขึ้นไป ปี 2558-2560

ปี

เป้าหมาย

ปี 58

ปี 59

ปี 60 (Q1)

ปี 60 (Q2)

ปี 60 (Q3)

ปี 60(Q4)

ปี 60(9ด)

ปี 60(12ด)

ผู้ป่วยนอก

0

1

2

1

0

0

0

1

1

ผู้ป่วยใน

 

298
279
108
90
70
172
268
440

วันนอน

 

    
79,707
    
74,725
    
23,613
    
25,840
    
28,115
    
26,760
      
77,568
 
104,328

อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยในระดับ E ขึ้นไป ต่อ 1000 วันนอน

3.7

        3.74

        3.73

        4.57

        3.48

        2.49

6.43

3.46

4.22

ข้อมูลจาก คกก.RM 8 ธ.ค.60