บริการผู้ป่วยใน
FusionCharts XT will load here!
ปีงบ
รับไว้
จำหน่าย
แสดง
2554
2,156
2,152
2555
2,400
2,381
2556
2,448
2,473
2557
3,208
3,180
2558
3,709
3,776
2559
2,943
2,845
2560
3,463
3,433
2561
1,391
1,358