อัตรากำลัง ปี 2560 (ณ.ก.ค60)

ข้อมูลจาก ฝ่ายบริหาร 16ต.ค.60

2.อัตรากำลัง ข้าราชการและพนักงานราชการ ปี 2560 (ณ.ก.ค60)

ข้อมูลจาก ฝ่ายบริหาร 16ต.ค.60

3.อัตรากำลังสายงานหลัก ปี 2560 (ณ.ก.ค60)

ข้อมูลจาก ฝ่ายบริหาร 16ต.ค.60