1.ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำภายใน 180 วัน ปี 2557-2560

ข้อมูลจาก คกก.MIS 18 ธ.ค.60

2.ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำภายใน 180 วัน สรุปรายหอ ปี 2560

ข้อมูลจาก คกก.MIS 13 พ.ย.60

3.ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำภายใน 180 วัน ปี 2560 รายหอผู้ป่วยใน

หอผู้ป่วยใน เปิดไฟล์
หอพิรุณทอง
หอเฟื่องฟ้า
หอทองอุไร
หอพุทธรักษา
หอพวงชมพู1
หอพวงชมพู2
หอผกากรอง

ข้อมูลจาก คกก.MIS 13 พ.ย.60

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60

ข้อมูลจาก คกก.MIS 18 ธ.ค.60