ผู้ป่วยส่งต่อที่มารับบริการ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (Refer Back)

จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558-2560

อำเภอ
ปี 58
ปี 59
ปี 60
จำนวน (คน)
จำนวน (ราย)
จำนวน (คน)
จำนวน (ราย)
จำนวน (คน)
จำนวน (ราย)
เทพารักษ์
NA
NA
27
29
25
25
บัวลาย
NA
NA
7
8
7
8
พระทองคำ
NA
NA
77
79
35
35
เมืองยาง
NA
NA
31
37
19
21
ลำทะเมนชัย
NA
NA
32
35
18
18
สีดา
NA
NA
23
24
9
9
แก้งสนามนาง
NA
NA
19
20
6
6
ขามทะเลสอ
NA
NA
49
54
27
27
ขามสะแกแสง
NA
NA
75
86
43
46
คง
NA
NA
96
100
52
52
ครบุรี
NA
NA
76
80
36
36
จักราช
NA
NA
106
112
62
65
เฉลิมพระเกียรติ
NA
NA
43
47
23
24
ชุมพวง
NA
NA
68
75
37
40
โชคชัย
NA
NA
131
134
66
68
ด่านขุนทด
NA
NA
193
214
89
92
โนนแดง
NA
NA
50
56
32
34
โนนไทย
NA
NA
136
145
73
75
โนนสูง
NA
NA
178
189
80
81
บัวใหญ่
NA
NA
106
121
45
51
บ้านเหลื่อม
NA
NA
39
44
23
24
ประทาย
NA
NA
111
121
61
64
ปักธงชัย
NA
NA
181
202
85
94
ปากช่อง
NA
NA
155
170
77
80
พิมาย
NA
NA
161
167
85
86
เมืองนครราชสีมา
NA
NA
988
1,158
497
567
วังน้ำเขียว
NA
NA
63
71
41
42
สีคิ้ว
NA
NA
134
143
70
72
สูงเนิน
NA
NA
115
120
53
54
เสิงสาง
NA
NA
97
103
55
56
หนองบุนนาก
NA
NA
92
93
43
43
ห้วยแถลง
NA
NA
108
113
50
51
ผลรวมทั้งหมด
NA
NA
3,740
4,121
1,899
2,021
ข้อมูลจาก คกก.MIS 31 ต.ค.60